Blog Image

id11

id11 opgenomen in de Trendbeheer eindejaarslijst van beste tentoonstellingen!

onderZOEKT Posted on 2012-01-03 09:50PM

trendbeheer:
“id11 laat zien dat je met een bescheiden budget, een paar leegstaande panden en een scherpe curatorenblik hele mooie dingen kunt laten gebeuren. 2×5 kunstenaars worden uitgenodigd om elk een maand in Delft te komen werken. Het resultaat, 2 groepstentoonstellingen met louter hoogtepunten, bewijst dat kunst kijken vaak het leukst/spannendst/interessantst/verrassendst is in een kleinschalig kunstenaarsinitiatief. “bij wijze van SPREKEN zondag 20 november performance you are on an airplane – part three rise and look – serena lee

onderZOEKT Posted on 2011-11-20 11:16PM

foto’s marco zwinkelseindpresentatie onderZOEKT november

onderZOEKT Posted on 2011-11-20 09:18PM

id11 heeft vijf kunstenaars uitgenodigd voor haar project onderZOEKT. Op twee tijdelijke locaties hebben de vijf kunstenaars afgelopen maand gewerkt aan een site-specific werk met als vertrekpunt tijdelijkheid versus permanent. Het werk wordt vrijdag 25 en zondag 27 november gepresenteerd.

Marianne Hamersma (1986), woont in Antwerpen, master student Beeld en Installatie aan de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten te Gent. Voor id11 heeft Marianne een installatie gemaakt gebaseerd op foto’s die ze tijdens haar dagelijkse routes tegenkom. In de installatie zijn architectonische aspecten maar ook persoonlijke ervaringen verwerkt. Het is een ruimtelijke collage van verschillende momenten uit de afgelopen maand. Marianne werkt in een schemergebied, waar ze het chaotische probeert in te delen maar het maakt net niet plaats voor volledige orde. Het werk is het resultaat van een onderzoek naar beelden, geluid, materiaal en installatie.

Mark Swysen is geboren te Hasselt, woont en werkt in Antwerpen. Hij is van opleiding bioloog en master in het onderzoek in de beeldende kunsten. Zijn werk is een reflectie over wat een mens beweegt en hoe die omgaat met zijn soortgenoten en de wereld waarin hij leeft. Tegelijkertijd blijft die menselijke figuur zelf opvallend afwezig: de kunstenaar wil niet uitbeelden, maar de verbeelding van de toeschouwer aan het werk zetten.De ruimte rondom het werk speelt een wezenlijke rol, bepaalt mede de lezing ervan. Vandaar zijn overduidelijke voorkeur voor het in situ werken. Mark Swysen herinterpreteert de basisstelling van de conceptuele kunst: “het wezen van de kunst is de idee”. Maar dat volstaat niet. De vorm “an sich” moet de bezoeker aanspreken, intrigeren om op zoek te gaan naar die inhoud. Hij zoekt een subtiele balans tussen het inhoudelijke en de vormspanning. Voor die uiterlijke vorm pint hij zich duidelijk niet vast op één medium of techniek. Elk materiaal (bitumen, verbrand hout, mica, lood, plastic, staal, water, geluid, licht) of voorwerp kan in zijn beeldentaal gerecycleerd worden. Hij de- en reconstrueert, manipuleert de vorm en de textuur, voegt kleur of licht toe. Tegelijkertijd laat hij symbolen uit ons collectieve culturele geheugen en oerinstincten onderhuids mee spelen.

Petra van Noort heeft in onderZOEKT in oktober een installatie gemaakt en is tijdens de eindpresentatie 25 en 27 november ook nog te zien. Petra heeft een installatie gemaakt over de vrouwen van de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Dit is een Mormoonse polygame kerk onder leiding van ‘profeet’ Warren Jeffs. Deze profeet leidde de kerk onder een hard regime waarbij er steeds meer bepaald werd hoe deze mensen moesten leven. Petra van Noort wil met de installatie een inkijk geven in het leven van deze vrouwen, waar de belangrijkste regel Keeping Sweet is.

Rosa Everts vertelt met haar werk verhalen bij leegstaande gebouwen. Ze laat zien wat er op zo’n plek gebeurd zou kunnen zijn, of wat er gaat gebeuren. Rosa laat de mogelijkheden van een plek zien, waarbij de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie vaak onduidelijk wordt.
In haar werk combineert Rosa tekeningen met fotografie en installatiekunst. Vaak bestaan de werken slechts uit kleine ingrepen in de ruimte, waardoor je als toeschouwer goed moet opletten om het werk te zien.

Serena Lee is a third-generation Chinese-Canadian artist, based in the Netherlands. Layering video installation, bargain bin detritus, performance, and text, Serena’s practice is driven by an unwieldy, exuberant fascination with musical form as a grammar for the political. She has exhibited, screened, and performed in Canada, the United States, Europe. Serena received a Bachelor of Fine Arts from the Ontario College of Art & Design, studied Interactive Media at the Tampere Polytechnic University in Finland, and holds certification from Canada’s Royal Conservatory of Music in piano performance. She recently completed a Master of Fine Arts degree at the Piet Zwart Institute in Rotterdam.

Starting from the title You are on an airplane, and taking the audience through an imaginary space that includes gospel sermon, IKEA, high altitude, interior corners and folds. The space of the airplane that she explores includes time-zones, borders and customs, sight-lines and visibility zones. Serena’s performances are weekly exercises in disorientation and invention. Serena Lee has been developing performances with site-specific installation and theatrical audience participation in the odd spaces of the Asvest building. Every week in November, Serena is producing and experimenting with different spaces and how to perform with accelerated notions of space and time: neither here nor there, inside nor outside, in this time-zone or the next, neither moving nor stationary.

You are on an airplane:
Part One: Take my hand
Part Two: Border Song
Part Three: Rise and look around you

Stefan Hoffmann gebruikt het zeefdrukraam verticaal en creëert zo site-specific muur en raam werken die de energie en de functie van de ruimtes die zij bewonen reflecteren. Uitgangspunt is het absorberen van bestaand grafisch materiaal van in en rond de plek en het vervolgens proberen weer te betrekken in, op, bij de plek. Vaak duurt het drukken weken, een geleidelijke groei, die kan worden gevolgd door het publiek. Er is geen voorlopig ontwerp. Stefan probeert zo zorgvuldig mogelijk te kijken, op zoek naar een probleem die hij wil oplossen en waar hij een adequaat visueel antwoord wil vinden voor de specifieke situatie waar hij op dat moment werkt. Deze antwoorden komen geleidelijk. Bij de start weet Stefan vaak niet eens weet wat het probleem is. Wat visueel antwoord hij ook vindt, hij kan alleen maar keuzes maken door het stap voor stap daadwerkelijk waar te nemen. Dus start Stefan met het aanbrengen van lagen en lagen van beelden, en vervolgens het weer verwijderen van onderdelen, totdat een eindtoestand is bereikt. In elk project is er een combinatie van nieuwe en bestaande beelden uit eerdere projecten, waardoor geleidelijk aan zijn visuele alfabet verandert.

Vrijdag 25 en zondag 27 november 16.00-18.00 uur

Locatie: Asvest 20-28
Mark Swysen
Rosa Everts
Serena Lee
Stefan Hoffmann

Locatie: Kruisstraat 35-37
Marianne Hamersma
Petra van Noort

Tevens de presentatie van de catalogus op_LOCATIE, het project dat id11 in 2010 gerealiseerd heeft en waaraan ruim 24 kunstenaars hebben deelgenomen. Tijdens de opening is de catalogus gratis verkrijgbaar.bij wijze van SPREKEN zondag 13 november performance you are on an airplane – part two border song – serena lee

onderZOEKT Posted on 2011-11-13 08:48PM

foto’s marco zwinkelsonderZOEKT in november

onderZOEKT Posted on 2011-11-01 10:59AM

In 2011 onderZOEKT id11 samenwerkings mogelijkheden voor de realisatie van een (permanent) gastatelier en tijdelijke werk- en presentatie ruimtes in Delft. Daaraan gekoppeld worden in oktober en november 2011 op tijdelijke locaties projecten gerealiseerd door (gast)kuntenaars met als vertrekpunt tijdelijkheid versus permanent.

TIJDELIJKHEID versus PERMANENT
id11 onderZOEKT het thema tijdelijkheid versus permanent in relatie tot het gastatelier. Voor oktober en november heeft id11 10 kunstenaars uitgenodigd om op een tijdelijke locatie in Delft te werken en hier site-specific werk te realiseren. In een periode van een maand werken de kunstenaars naar een publieke eindpresentatie.

Deelnemende kunstenaars in het project onderZOEKT in november zijn: Marianne Hamersma, Mark Swysen, Rosa Everts, Serena Lee en Stefan Hoffmann.

bij wijze van SPREKEN
Op zondagmiddag van 16.00-18.00 uur is wekelijks de bij wijze van SPREKEN een middag waarbij steeds twee deelnemende kunstenaars zich presenteren en hun werk toelichten. Het werk in progress is tijdens bij wijze van SPREKEN te zien.

Eindpresentaties
Op vrijdag 25 en op zondag 27 november presenteren de kunstenaars hun werk na een maand werken op de locaties Asvest 20-28 en Kruisstraat 35-37 Delft.

AGENDA onderZOEKT NOVEMBER 2011
bij wijze van SPREKEN
#01 Zondag 6 november 16.00-18.00 uur
met Serena Lee & Rolina Nell
Performance “You are on an airplane” part one van Serena Lee
Locatie: Kruisstraat 35-37, Asvest 20-28, Delft

bij wijze van SPREKEN
#02 Zondag 13 november 16.00-18.00 uur
met Marianne Hamersma & Rosa Everts
Performance “You are on an airplane” part two van Serena Lee
Locatie: Kruisstraat 33-37, Asvest 20-28, Delft

bij wijze van SPREKEN
#03 Zondag 20 november 16.00-18.00 uur
met Mark Swysen & Stefan Hoffmann
Performance “You are on an airplane” part three van Serena Lee
Locatie: Kruisstraat 35-37, Asvest 20-28, Delft
START 16.00 uur locatie Kruisstraat

EINDPRESENTATIES
Vrijdag 25 november 16.00-18.00 uur
Zondag 27 november 16.00-18.00 uur
Locaties: Kruisstraat 35-37, Asvest 20-28, Delft.onderZOEKT oktober presentatie

onderZOEKT Posted on 2011-11-01 10:50AM

Eind presentatie onderZOEKT 28 en 30 oktober 2011 met Petra van Noort, Guda Koster, Hester Plomp, Ieke Trinks en Egied Simons. Meer foto’s van de presentatie vind je hier.eindpresentaties onderZOEKT

onderZOEKT Posted on 2011-10-24 08:19PM

id11 heeft vijf kunstenaars uitgenodigd voor haar project onderZOEKT. Op drie tijdelijke locaties hebben de vijf kunstenaars afgelopen maand gewerkt aan een site-specific werk met als vertrekpunt tijdelijkheid versus permanent. Het werk wordt tijdens Museumnacht Delft en op zondag 30 oktober gepresenteerd.

Petra van Noort heeft een installatie gemaakt over de vrouwen van de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Dit is een Mormoonse polygame kerk onder leiding van ‘profeet’ Warren Jeffs. Deze profeet leidde de kerk onder een hard regime waarbij er steeds meer bepaald werd hoe deze mensen moesten leven. Petra van Noort wil met de installatie een inkijk geven in het leven van deze vrouwen, waar de belangrijkste regel Keeping Sweet is.

Egied Simons heeft drie werken gerealiseerd verspreid over twee locaties. In zijn Aqua Morgana vormt het polderlandschap het vertrekpunt. Drie met waterleven gevulde bakken tonen middels belichting en spiegeling dynamische en levendige watervelden. Zijn Liquid Files Delft bestaat uit een op 160 gematteerde raampjes geprojecteerd vierluik van waterleven. De projecties met levend materiaal zijn realtime en oneindig scherp. Het Double Dutch Greenhouse bestaat uit twee kinderspeelhuisjes en een kinderschommel, die samen met de verlichting zorgen voor een schijnbare sprookjesachtige sfeer.

Guda Koster heeft drie voormalige kantoorruimtes tot stijlkamers getransformeerd, waarbij kenmerkende details van de kantoorruimte zich blijven opdringen. Kamers waar mensen langs elkaar heen lijken te leven. Een gevoel van onbehagen, beklemming overvalt je als je de ruimtes betreedt.

Ieke Trinks zal tijdens de Museumnacht twee performances opvoeren. Met de titel: Reconstructies van wat we zouden hebben gedaan. Reconstructions of what we would have done. In haar performances staan alledaagse handelingen centraal, die vervolgens plotseling niet meer zo alledaags zijn. Beide performances zijn een actie die herleid zijn vanuit een bestaand spoor.

Hester Plomp werkt aan een installatie waarbij de ervaring van ruimtelijkheid door de bezoeker een belangrijke rol zal spelen. Wat is gevangen en wat is vrijheid, wat is beperking en wanneer? Een Kooi, een hek, een deur, een slot etc.

Vrijdag 28 oktober 20.00- 01.00 uur Museumnacht Delft
Locatie: Kruisstraat 35-37
Petra van Noort
Egied Simons
Performance van Ieke Trinks om 21.00 uur.

Locatie: Asvest 20-28
Hester Plomp
Guda Koster
Performance van Ieke Trinks om 22.30 uur.

Locatie: Hippolytusbuurt 14
Egied Simons.

Zondag 30 oktober 16.00- 18.00 uur
Locatie: Kruisstraat 35-37
Petra van Noort
Egied Simons
Performance van Ieke Trinks om 17.30 uur

Locatie: Asvest 20-28
Hester Plomp
Guda Koster
Performance van Ieke Trinks om 16.30 uur

Locatie: Hippolytusbuurt 14 (16.00-17.30 uur)
Egied Simons.onderZOEKT gestart

onderZOEKT Posted on 2011-10-02 12:11PM

De zoektocht naar tijdelijke woon- en werkruimte voor het project id11 onderZOEKT vormde uiteindelijk nog een flinke uitdaging. Met dank aan Vestia en G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V. en dhr. R. Stam was net voor de publiciteitsdeadline van de Museumnacht alles rond. id11 beschikt voor oktober en november over twee tijdelijke werk- en presentatieruimtes aan de Kruisstraat 35-37 en aan het Asvest 20-28, deze laatste is water en stroomloos en wordt van elektriciteit voorzien door Be Home.

Uit de ruim honderd aanmeldingen voor het project, zijn tien kunstenaars geselecteerd, waarvan de kunstenaars Egied Simons, Guda Koster, Hester Plomp, Ieke Trinks en Petra van Noort in oktober aan de slag gaan met het gegeven tijdelijkheid versus permanent.

Het werk in ontwikkeling is voor publiek te volgen en iedere zondagmiddag van 16.00-18.00 uur wordt onder de noemer bij wijze van SPREKEN een presentatie gehouden. Twee deelnemende kunstenaars presenteren zich en lichten hun werk toe.

Het werk in ontwikkeling is te zien tijdens de atelierroute op zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 12.00-18.00 uur. De eindpresentatie is te zien tijdens de Museumnacht op vrijdag 28 oktober van 20.00- 01.00 uur.Next »