id11 heeft vijf kunstenaars uitgenodigd voor haar project onderZOEKT. Op twee tijdelijke locaties hebben de vijf kunstenaars afgelopen maand gewerkt aan een site-specific werk met als vertrekpunt tijdelijkheid versus permanent. Het werk wordt vrijdag 25 en zondag 27 november gepresenteerd.

Marianne Hamersma (1986), woont in Antwerpen, master student Beeld en Installatie aan de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten te Gent. Voor id11 heeft Marianne een installatie gemaakt gebaseerd op foto’s die ze tijdens haar dagelijkse routes tegenkom. In de installatie zijn architectonische aspecten maar ook persoonlijke ervaringen verwerkt. Het is een ruimtelijke collage van verschillende momenten uit de afgelopen maand. Marianne werkt in een schemergebied, waar ze het chaotische probeert in te delen maar het maakt net niet plaats voor volledige orde. Het werk is het resultaat van een onderzoek naar beelden, geluid, materiaal en installatie.

Mark Swysen is geboren te Hasselt, woont en werkt in Antwerpen. Hij is van opleiding bioloog en master in het onderzoek in de beeldende kunsten. Zijn werk is een reflectie over wat een mens beweegt en hoe die omgaat met zijn soortgenoten en de wereld waarin hij leeft. Tegelijkertijd blijft die menselijke figuur zelf opvallend afwezig: de kunstenaar wil niet uitbeelden, maar de verbeelding van de toeschouwer aan het werk zetten.De ruimte rondom het werk speelt een wezenlijke rol, bepaalt mede de lezing ervan. Vandaar zijn overduidelijke voorkeur voor het in situ werken. Mark Swysen herinterpreteert de basisstelling van de conceptuele kunst: “het wezen van de kunst is de idee”. Maar dat volstaat niet. De vorm “an sich” moet de bezoeker aanspreken, intrigeren om op zoek te gaan naar die inhoud. Hij zoekt een subtiele balans tussen het inhoudelijke en de vormspanning. Voor die uiterlijke vorm pint hij zich duidelijk niet vast op één medium of techniek. Elk materiaal (bitumen, verbrand hout, mica, lood, plastic, staal, water, geluid, licht) of voorwerp kan in zijn beeldentaal gerecycleerd worden. Hij de- en reconstrueert, manipuleert de vorm en de textuur, voegt kleur of licht toe. Tegelijkertijd laat hij symbolen uit ons collectieve culturele geheugen en oerinstincten onderhuids mee spelen.

Petra van Noort heeft in onderZOEKT in oktober een installatie gemaakt en is tijdens de eindpresentatie 25 en 27 november ook nog te zien. Petra heeft een installatie gemaakt over de vrouwen van de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Dit is een Mormoonse polygame kerk onder leiding van ‘profeet’ Warren Jeffs. Deze profeet leidde de kerk onder een hard regime waarbij er steeds meer bepaald werd hoe deze mensen moesten leven. Petra van Noort wil met de installatie een inkijk geven in het leven van deze vrouwen, waar de belangrijkste regel Keeping Sweet is.

Rosa Everts vertelt met haar werk verhalen bij leegstaande gebouwen. Ze laat zien wat er op zo’n plek gebeurd zou kunnen zijn, of wat er gaat gebeuren. Rosa laat de mogelijkheden van een plek zien, waarbij de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie vaak onduidelijk wordt.
In haar werk combineert Rosa tekeningen met fotografie en installatiekunst. Vaak bestaan de werken slechts uit kleine ingrepen in de ruimte, waardoor je als toeschouwer goed moet opletten om het werk te zien.

Serena Lee is a third-generation Chinese-Canadian artist, based in the Netherlands. Layering video installation, bargain bin detritus, performance, and text, Serena’s practice is driven by an unwieldy, exuberant fascination with musical form as a grammar for the political. She has exhibited, screened, and performed in Canada, the United States, Europe. Serena received a Bachelor of Fine Arts from the Ontario College of Art & Design, studied Interactive Media at the Tampere Polytechnic University in Finland, and holds certification from Canada’s Royal Conservatory of Music in piano performance. She recently completed a Master of Fine Arts degree at the Piet Zwart Institute in Rotterdam.

Starting from the title You are on an airplane, and taking the audience through an imaginary space that includes gospel sermon, IKEA, high altitude, interior corners and folds. The space of the airplane that she explores includes time-zones, borders and customs, sight-lines and visibility zones. Serena’s performances are weekly exercises in disorientation and invention. Serena Lee has been developing performances with site-specific installation and theatrical audience participation in the odd spaces of the Asvest building. Every week in November, Serena is producing and experimenting with different spaces and how to perform with accelerated notions of space and time: neither here nor there, inside nor outside, in this time-zone or the next, neither moving nor stationary.

You are on an airplane:
Part One: Take my hand
Part Two: Border Song
Part Three: Rise and look around you

Stefan Hoffmann gebruikt het zeefdrukraam verticaal en creëert zo site-specific muur en raam werken die de energie en de functie van de ruimtes die zij bewonen reflecteren. Uitgangspunt is het absorberen van bestaand grafisch materiaal van in en rond de plek en het vervolgens proberen weer te betrekken in, op, bij de plek. Vaak duurt het drukken weken, een geleidelijke groei, die kan worden gevolgd door het publiek. Er is geen voorlopig ontwerp. Stefan probeert zo zorgvuldig mogelijk te kijken, op zoek naar een probleem die hij wil oplossen en waar hij een adequaat visueel antwoord wil vinden voor de specifieke situatie waar hij op dat moment werkt. Deze antwoorden komen geleidelijk. Bij de start weet Stefan vaak niet eens weet wat het probleem is. Wat visueel antwoord hij ook vindt, hij kan alleen maar keuzes maken door het stap voor stap daadwerkelijk waar te nemen. Dus start Stefan met het aanbrengen van lagen en lagen van beelden, en vervolgens het weer verwijderen van onderdelen, totdat een eindtoestand is bereikt. In elk project is er een combinatie van nieuwe en bestaande beelden uit eerdere projecten, waardoor geleidelijk aan zijn visuele alfabet verandert.

Vrijdag 25 en zondag 27 november 16.00-18.00 uur

Locatie: Asvest 20-28
Mark Swysen
Rosa Everts
Serena Lee
Stefan Hoffmann

Locatie: Kruisstraat 35-37
Marianne Hamersma
Petra van Noort

Tevens de presentatie van de catalogus op_LOCATIE, het project dat id11 in 2010 gerealiseerd heeft en waaraan ruim 24 kunstenaars hebben deelgenomen. Tijdens de opening is de catalogus gratis verkrijgbaar.